Met onze Stichting organiseren we ontmoetingen voor eenieder met een Pools Hart.

Kierownictwo

Zarząd naszej Fundacji składa się z następujących osób.
Czy jesteś zainteresowany uczestnictwem w naszych działaniach, niezależnie od tego, czy jesteś członkiem zarządu, czy nie? Proszę skontaktuj się z nami.